ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Voucher έως 400 ευρώ: Οι 3 προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν οι εργαζόμενοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και να εξασφαλίσουν voucher έως 400 ευρώ. Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν σε αυτό να λαμβάνουν voucher έως 400 ευρώ. Για να πάρει κάποιος μέρος σε αυτό το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις:

  • οι εργαζόμενοι να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα
  • να είναι άνω των 18 ετών
  • να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

https://64afc0326b10cd51a9c87dd494437970.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html Κατά την υποβολή των αιτήσεων μέσω gov.gr, οι υποψήφιοι δικαιούχοι του voucher έως 400 ευρώ, θα πρέπει να δηλώσουν τα εξής:

  1. Δεν παρακολουθεί ή/ και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.
  2. Δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Voucher έως 400 ευρώ: Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις

Για την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα κατάρτισης με το voucher των 400 ευρώ θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • την επισύναψη κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικών

H διαδικασία της αίτησης χωρίζεται σε 2 στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ Α: Με την είσοδό σας στην πλατφόρμα γίνεται έλεγχος της απασχόλησης και της ηλικίας, ενώ κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται έλεγχος των στοιχείων μέσω του ΕΡΓΑΝΗ και σε περίπτωση μη ταυτοποίησης δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: Συμπληρώνετε και υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf, και αποθηκεύετε το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Πώς υπολογίζεται η επιδότηση

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Το ποσό της επιδότησης ωφελούμενων ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα, δηλαδή συνολικά έως τα 400 ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση».

Αφού οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση του Μητρώου Ωφελουμένων, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας και αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η ΔΥΠΑ θα προσφέρει στους εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες.

Ενδεικτικά, οι επιλογές περιλαμβάνουν από βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social media marketing και διαχείριση e-shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

πηγή:newsbomb.gr

Latest Posts