ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα προγράμματα του 2023 για φθηνή ρευστότητα σε επιχειρήσεις

Μια χρυσή ευκαιρία στη διάρκεια του 2023 έχουν οι επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν φθηνή ρευστότητα στην εποχή των υψηλών επιτοκίων, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη. 

Το νέο ΕΣΠΑ με το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και τις δύο δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση ανοίγει μαζί με τον αναπτυξιακό τον χορό των επιδοτήσεων, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ακόμα πηγή χαμηλότοκου δανεισμού.

Τα χρηµατοδοτικά µπάτζετ των τραπεζών για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ενισχύονται από τα προγράµµατα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που «τρέχουν» ήδη και εξασφαλίζουν χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους, αλλά και αυτά που δροµολογούνται για το 2023 και αναµένεται σύντοµα να διατεθούν στην αγορά, ο συνολικός προϋπολογισµός των οποίων εκτιµάται ότι θα φθάσει τα 2 δισ. ευρώ. Με βάση τον σχεδιασµό στα νέα προγράµµατα της ΕΑΤ το κόστος χρήµατος θα είναι µειωµένο τουλάχιστον κατά 40%, ενώ το επιτόκιο θα είναι επιδοτούµενο για τα πρώτα χρόνια, στις περιπτώσεις αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων.

Τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες που παρέχουν οι τράπεζες µέσα από τις καθιερωµένες γραµµές ρευστότητας για κεφάλαια κίνησης και χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων, συµπληρώνουν οι συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει και ανανεώνουν κάθε χρόνο µε υπερεθνικούς οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το European Investment Fund (EIF) και η EBRD. Τα πρώτα προγράµµατα έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή τους στο ράφι των τραπεζών και αναµένεται να εµπλουτιστούν έως τα τέλη του α΄ τριµήνου, στοχεύοντας µέσω των διευκολύνσεων που παρέχουν, όπως η εγγύηση µέρους του δανείου, να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους τιµολόγησης, σε µια περίοδο που η άνοδος των επιτοκίων αποτελεί ουσιαστικό πρόβληµα για τις ΜµΕ.

πηγή: newsbomb.gr

Latest Posts