Η Θεσσαλονίκη Σήμερα

Διεύθυνση: Άνω Τζουμαγιάς 33,
Θεσσαλονίκη 544 53

Email: thessimera@gmail.com

Τηλέφωνο: 2310925300

Ωράριο: Δευτέρα-Κυριακή: 07:30 - 22:00