ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 8 πόλεις της

επικράτειας για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων

προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών ΠρογραμμάτωνΑνταγωνιστικότηταςκαι Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ),διοργανώνουνμια σειρά εκδηλώσεων ενημερωτικού χαρακτήρα σε 8μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας με κεντρικό θέμα τις προκηρύξεις Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικώνεκδηλώσεων θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και  θα ακολουθήσει συζήτηση, με στόχο να απαντηθούν ερωτήματα των συμμετεχόντων και να δοθούν διευκρινίσεις όπου απαιτείται.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν οι Προσκλήσεις που αφορούν:

ΕνίσχυσηΥφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),

Ίδρυση Επιχειρήσεων & ΕνίσχυσηΝέων Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (De Minimis),

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεωννέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης,

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και το,

Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Το πρόγραμμα της πρωτοβουλίας ενημέρωσης και διαλόγουτης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ – ΔΑΜ θα ξεκινήσει στις 19/02 και ώρα 17:00 – 20:00 με την πραγματοποίηση ενημερωτικήςεκδήλωσης για τις προκηρύξεις επιχειρηματικότητας του Προγράμματος ΔΑΜ στη Θεσσαλονίκη (Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΒΕΘ)(Πρόσκληση Εκδήλωσης) και θα συνεχιστεί ως εξής:

20/02, 14:30-17:30: Ενημερωτική εκδήλωση στην Καστοριά (Χώρος: Ενυδρείο Καστοριάς)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

20/02, 19:30-22:00: Ενημερωτική εκδήλωση στη Φλώρινα (Χώρος: Αίθουσα Επιμελητηρίου)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

21/02, 14:30-17:30: Ενημερωτική εκδήλωση στα Γρεβενά (Χώρος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

21/02, 19:00-21:30: Ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη (Χώρος: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου / Κοβεντάρειος)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

28/02, 14:30-17:30: Ενημερωτική εκδήλωση στη Μεγαλόπολη (Χώρος: Αίθουσα Δημαρχείου Μεγαλόπολης)(ΠρόσκλησηΕκδήλωσης)

28/02, 18:30-21:00: Ενημερωτική εκδήλωση στην Τρίπολη (Χώρος: Επιμελητήριο Τρίπολης)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

04/03, 18:00-21:00: Ενημερωτική εκδήλωση στην Αθήνα (Χώρος: ΕΒΕΑ)(Πρόσκληση Εκδήλωσης)

Να σημειωθεί πως όσοι ενδιαφέρονται να παραστούν  στις άνω επικείμενες ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις μπορούν να συμπληρώσουν onlineτη σχετική φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

Toπρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027(ΠΔΑΜ) με συνολικό π/υ 1,63 δις € αποτελεί βασικό πυλώνα τουΕθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και θέτει ως προτεραιότητες του: (α) την προσέλκυση επενδύσεων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στον οικονομικό μετασχηματισμό αυτών των περιοχών, και (β) την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού των περιοχών παρέμβασης.

Latest Posts