ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυξάνεται από το 2023 η φορολόγηση των επενδυτικών ακινήτων

Τριπλάσιος αναμένεται ότι θα είναι ο φόρος των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), αρχής γενομένης από το 2023, ως αποτέλεσμα των διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος αυτός μέχρι πρότινος (πριν δηλαδή από την αύξηση των επιτοκίων) διαμορφωνόταν σε 0,105% σε ετήσια βάση, καθώς ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτοκίου αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεων των ΑΕΕΑΠ, πλέον των διαθεσίμων, όπως αυτά απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, αυτήν την εβδομάδα η ΕΚΤ πρόκειται να αυξήσει το επιτόκιο κατά 0,75%, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση τον Δεκέμβριο, η φορολογία των ΑΕΕΑΠ θα αυξηθεί σημαντικά. Σημειωτέον ότι ήδη η ΕΚΤ έχει αυξήσει το επιτόκιο από το -0,5% σε 0,75% σε λιγότερο από δύο μήνες.

Το επόμενο διάστημα οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ακινήτων ευνοούν το μεγαλύτερο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των ποιοτικών και σύγχρονων κτιρίων και εκείνων που δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά και/ή βρίσκονται σε δευτερεύουσες

Latest Posts