ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άρχισαν οι εγγραφές στο 1ο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Θεσσαλονίκης

Ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο παίρνουν ισότιμο τίτλο απολυτηρίου Γυμνασίου σε 2 μόλις χρόνια σπουδών!

Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, ώστε οι εργαζόμενοι εκπαιδευόμενοί μας να μπορούν να παρακολουθούν χωρίς πρόβλημα. Στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν υπάρχουν εξετάσεις, ούτε βαθμοί! Τα μαθήματα (γραμματισμοί) γίνονται όλα μέσα στην τάξη με τον καθηγητή και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενήλικων εκπαιδευομένων μας (απόκτηση βασικών γνώσεων, χρήση νέων τεχνολογιών, εκμάθηση ξένης γλώσσας, θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων).

Εκτός από τα μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν και σε δημιουργικά σχέδια δράσης και εργαστήρια, στα οποία θα ξεδιπλώσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, καθώς θα αποκομίσουν και νέες. Στο σχολείο υπάρχει επίσης και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγος για την περαιτέρω στήριξη των εκπαιδευομένων.

Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και το 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης στη Νεάπολη περιμένει τους νέους του εκπαιδευόμενους για εγγραφές καθημερινά 5:00 μμ – 8:00 μ.μ., στο κτιριακό συγκρότημα του 1ου και 3ου Γυμνασίου Νεάπολης, περιοχήΣτρεμπενιώτη.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 672715 – (απογευματινές ώρες)

Latest Posts